Filosoof en wiskundige Jean Paul Van Bendegem deelt kennis met studenten Pegasus en Centrum

Jean Paul Van Bendegem was te gast in Oostende. Hij kwam er een lezing wiskunde en logica geven voor de studenten van het Atheneum Pegasus en Atheneum Centrum.

Van Bendegem (66) bezocht eerst de campus Pegasus, waar hij in kleine groepjes in dialoog ging met de studenten wiskunde en wetenschappen. Daar werd onder meer aan probleemoplossend denken gedaan. In de namiddag gaf de bekende filosoof en wiskundige een boeiende voordracht over logica in het auditorium van het Vesaliusinstituut, waar de derde graad van athenea Pegasus en Centrum bijeenkwam. De komst van Van Bendegem viel niet toevallig samen met het einde van de ‘Maand van de filosofie’. “We willen de jongeren klaarstomen op enerzijds de intensieve samenwerking tussen Pegasus en Centrum volgend jaar”, duidt directeur Jean Surmont van Pegasus de filosofische dag. “Van Bendegem is als professor ook een uitstekend spreker voor de studenten als voorbereiding op het hoger onderwijs.” Van Bendegem zelf genoot zichtbaar van zijn tijd met de jongeren. “Sinds ik eind vorig jaar op emeritaat – of pensioen – trok, heb ik meer tijd om lezingen te geven. Ik sta al eens voor groepen van bijvoorbeeld het Davidsfonds, Markant of Neos, waar toch meestal een iets ouder publiek opdaagt. De jonge studenten die vandaag voor me zaten, leunen het dichtst aan bij de groep waar ik vroeger aan doceerde in de VUB. Het was niet de bedoeling om hun hoofd vol te proppen met kennis, maar de studenten wat voorbeelden over logisch denken bij te brengen die ze later kunnen gebruiken. Het moest leuk en luchtig blijven. Ik ben alvast tevreden met hun reacties en luisterbereidheid.