Nieuwe zeevaartopleiding biedt meer kansen voor leerlingen

In het Maritiem Instituut Mercator (GO) start een dubbele opleiding die leidt naar visserij en koopvaardij. Daardoor zullen meer leerlingen het begeerde STCW-brevet behalen.

In de enige maritieme middelbare school in Vlaanderen zijn er 130 leerlingen. Er zijn ASO- en TSO-opleidingen die verder studeren in de maritieme sector mogelijk maken en het beroepsonderwijs.
“Tot nu toe gingen leerlingen na de tweede graad naar het deeltijds onderwijs, vaak met de bedoeling om als visser aan de slag te gaan. Dat zijn geen regelmatige uren en je weet niet wanneer je thuiskomt. Terwijl dat in de koopvaardij of op slepers toch meer gepland is. Niet iedereen is gemaakt voor die harde stiel van visser en voor hen was er tot voor kort weinig alternatief ”, zegt coördinator Johan Gehesquière.

Visserij en koopvaardij

De school start daarom een nieuwe opleiding zeevaart (in tweede en derde graad) met dubbele doelstelling: visserij en koopvaardij. “Dat betekent dat ze in het BSO, en dus niet het deeltijds, hun opleiding kunnen afmaken. Ze worden matroos voor dek of motorist in de visserij. Of schipper of kapitein op de koopvaardijschepen”, licht Gehesquière toe.
“Er zijn dus meer mogelijkheden voor de leerlingen BSO, maar ook voor wie de opleiding in het TSO te zwaar is omwille van de theorie kan nu in de tweede en derde graad overschakelen naar die richting Zeevaart, zonder dat ze in het deeltijds onderwijs terechtkomen. We weten dat leerlingen uit onze school die kans zullen grijpen, maar we mikken ook op leerlingen van elders die een maritieme opleiding willen volgen.”
Belangrijk is ook dat de leerlingen met een STCW-brevet de school verlaten; dezer dagen zijn dergelijke certificaten onontbeerlijk voor wie aan boord wil.

Zekerheid

Tano Somerling (17) uit Oostende is één van de leerlingen die kan verder studeren door de nieuwe opleiding: “Ik wil later bij de marine aan de slag maar deeltijds onderwijs zag ik niet zitten. En het deeltijds onderwijs leidt ook naar een job in de visserij en dat zag ik al helemaal niet zitten want ik heb geen voeling met die wereld. Ik ken oudere laten die daarom een andere school kozen. Dat ik straks mijn vijfde jaar hier kan afwerken is dus erg goed. Ik heb zekerheid.”

Artikel verschenen in Het Nieuwsblad