Onze starters bevraagd: hoe was het eerste werkjaar aan onze scholengroep?

Elk jaar in april bevragen we vanuit de scholengroep onze starters. Het gaat over nieuwe medewerkers met een pedagogische of zorgende taak, zoals onder meer leerkrachten, orthopedagogen, kinderbegeleiders en leerlingenbegeleiders. Daarmee polsen we hoe zij hun eerste werkjaar bij ons ervaren hebben. Het stelt ons ook in staat om de doeltreffendheid van onze aanvangsbegeleiding (AVB) te evalueren en te verzekeren dat we voldoen aan de behoeften van de starters.

Ontcijferen van werkervaringen en behoeften

Met de vragenlijst wordt gepeild naar verschillende aspecten van de job: de gevoelservaring op de werkvloer, de passie voor de job, factoren met betrekking tot het al dan niet volhouden van de job, behalen van doelen en prestaties, bespreken van functioneren, time-management, enzovoort. Dit alles om een grondig begrip te krijgen van hun ervaringen en behoeften.

Enkel starters die vanaf het eerste semester het volledige aanvangsbegeleidingstraject volgden werden bevraagd. 122 van de 169 starters die hieraan voldoen vulden de vragenlijst in. We delen graag enkele bevindingen.

Grote meerwaarde maar meer netwerking mag

Over het algemeen voelen de starters zich goed binnen hun school en de scholengroep. Alle deelnemers geven aan dat de aanvangsbegeleiding hen op verschillende vlakken ondersteunt. Ook de regelmatige gesprekken vinden ze waardevol. De werking van de AVB blijkt een grote meerwaarde.

Wel is er nood aan meer netwerking met andere starters. Team AVB staat niet stil en is ondertussen al hard aan het brainstormen over hoe ze daar volgend schooljaar aan tegemoet kunnen komen.

Passie koesteren

Uit de resultaten blijkt dat het overgrote deel van de starters met passie kiest voor hun job in het onderwijs. De aanvangsbegeleiders gaan de uitdaging aan om deze passie te koesteren en hen te laten uitgroeien tot tevreden en betrokken medewerkers binnen scholengroep Stroom.

Team AVB op het startersevent in oktober 2023
Tags: