Oproep tot kandidaatstelling Raad van Bestuur scholengroep Stroom

Stroom, hét onderwijs in Oostende en regio

Oproep tot kandidaatstelling voor 6 rechtstreeks verkozenen meerderjarige stemgerechtigde leden van de Raad van Bestuur periode 1 april 2022 tot en met 31 maart 2026.
De Raad van Bestuur is het hoogste plaatselijk orgaan van Scholengroep Stroom. Scholengroep Stroom groepeert de basisscholen, secundaire scholen, buitengewoon onderwijs en CLB van het GO!, onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap van Oostende en regio.
De Raad van Bestuur heeft bevoegdheden inzake algemeen beleid, materieel en financieel beleid, pedagogisch beleid en personeelsbeleid.
Uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen is vrijdag 23 oktober 2021. Indienen kandidatuur: ofwel aangetekend, ofwel afgifte tijdens kantooruren tegen ontvangstbewijs, ofwel (liefst) elektronisch via tina.claus@sterkescholen.be (in dit geval ontvangt u een expliciete ontvangstmail).

Verdere bijzonderheden en verloop van de procedure is te vinden op https://pro.g-o.be/over-go/organisatiestructuur/raden-van-bestuur of kan op vraag bekomen worden bij de scholengroep (tel. 059/51.05.24 – mail tina.claus@sterkescholen.be) waar ook het formulier inzake de kandidaatstelling kan bekomen worden.