Bestuur test

Inleiding

Stroom. is een bestuurlijke organisatie waarvan de opdracht (samenstelling, structuur en bevoegdheden) terug te vinden is in het Bijzonder Decreet van het Gemeenschapsonderwijs van 14 juni 1998.

De bestuurlijke organisatie situeert zich op het meso-niveau, met langs de ene zijde het GO! en op het micro-niveau de instellingen. We maken deel uit van het GO! , samen met 27 andere scholengroepen van Vlaanderen hét onderwijs van de Vlaamse gemeenschap

Stroom. maakt het bestuur en dienstverlening uit van 16 basischolen, 8 secundaire scholen, 2 scholen voor buitengewoon onderwijs, 2 centra deeltijds onderwijs, 1 avondschool, 2 internaten en 1 CLB.

Daarnaast telt onze scholengroep 2 scholengemeenschappen, 1 op het niveau basisonderwijs en 1 op het niveau secundair onderwijs.

De decretale opdracht van de scholengroep situeert zich op 4 vlakken:

 • Algemeen beleid
 • Pedagogisch beleid
 • Personeelsbeleid
 • Materieel en financieel beleid

Om dit te realiseren, wil de Stroom. een efficiënt, effectief bestuur en dienst zijn die ter beschikking staat van al haar instellingen. Effectief betekent dat wij de juiste opdrachten uitvoeren en onze kerntaken duidelijk zijn. Efficiënt betekent dat wij dit doen op de goede manier.

Bij het realiseren van onze missie stellen wij de kernwaarden van het Pedagogisch Project van GO! voorop zoals ze te vinden zijn op de website van het GO!

Het beleidsplan van Stroom. sterke scholen voor de periode 2017 – 2020 kan u hier lezen.

Algemene vergadering

Structuur
Per schoolraad zetelen 2 vertegenwoordigers in de Algemene vergadering, die wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur.
De ene vertegenwoordiger komt uit de geleding van de personeelsleden, de andere uit de geleding van de ouders of van de gecoöpteerden.

 

Werking
De Algemene vergadering is bevoegd om de jaarrekening en de begroting goed te keuren en om de aanstelling van de algemeen directeur door de Raad van Bestuur te bekrachtigen.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is bevoegd voor het algemeen, het materieel en het financieel beleid van de scholengroep en voor bepaalde aspecten van het pedagogisch beleid en van het personeelsbeleid.De Raad van Bestuur telt 9 leden:

 • 6 leden die verkozen worden door de leden van de schoolraden
 • 3 leden die, op voorstel van het college van directeurs, gecoöpteerd worden door de 6 rechtstreeks verkozen leden
De algemeen directeur woont de vergadering bij met raadgevende stem.

Rechtstreeks verkozen leden

 • Goes Frank – Voorzitter
 • Vanthournout Nadine – Ondervoorzitter
 • Bentein Luc
 • Brusseel Lieven
 • Desmidt Marc
 • Vermeulen Philippe

 

Gecoöpteerde leden

 • Deplae Wim
 • D’haese Ivan
 • Jordy Carla

Met vragen kunt u terecht op het secretariaat via volgend telefoonnummer: 059 51 05 24

Algemeen Directeur

De algemeen directeur staat in voor het dagelijks beheer van de scholengroep en heeft beslissings- en managementbevoegdheid op het niveau van de scholengroep.
Deze mandaatfunctie wordt toegewezen aan een van de schooldirecteurs uit de scholengroep.

Chris Vandecasteele
Algemeen directeur
E-mailadres: chris.vandecasteele@sterkescholen.be
Telefoon: 059 51 05 24
GSM: 0497 48 36 47

College van Directeurs

De algemeen directeur is voorzitter van het college van directeurs. Hierin zetelen alle directeurs van de scholen en van centra voor volwassenonderwijs en leerlingenbegeleiding die deel uitmaken van de scholengroep. Allen hebben stemrecht.

Het college van directeurs doet het beleidsvoorbereidend en beleidsuitvoerend werk en is bevoegd voor het beheer van de administratieve loopbaan van het personeel dat tot de scholengroep behoort.

Directeur-coördinator basisonderwijs:

Joeri Demey

met als leden:

 • Waarn. dir. Nicolas Vanhaverbeke
 • Dir. Nancy Helsmoortel
 • Waarn. dir. Sofie Kerckhove
 • Waarn. dir. Saar Trybou
 • Dir. Brenda Linskens
 • Waarn. dir. Gunther Vanmassenhove
 • Dir. Vera Verlinde
 • Dir. Kelly Dildick
 • Waarn. dir. Stijn Baillieu
 • Waarn. dir. Ann Hindryckx
 • Dir. An Pottier
 • Dir. Muriël Julet
 • Dir. Cynthia Callebout
 • Dir. Celine Week
 • Waarn. dir. Sofie Hillemans
 • Dir. Winny Boey
Coördinerend directeur secundair onderwijs:

Guy Ghysels

met als leden:

 • Dir. Berlinda Willaert
 • Dir. Jean Surmont
 • Waarn. dir. Barbara Himpens
 • Dir. Jan Denys
 • Dir. Davy De Decker
 • Waarn. dir. Karoline Lansens
 • Dir. Dirk Degraeuwe
 • Dir. Céline Berton
 • Waarn. dir. Ann Van Riet
Scholengemeenschap basisonderwijs

Scholen behoren tot een een scholengemeenschap. Dit is een vorm van bijzondere en verregaande samenwerking waarbij de scholen een engagement aangaan voor zes schooljaren. De periode van het huidig engagement loopt tot 2020.

De toetreding tot een scholengemeenschap betekent niet dat de scholen hun eigen identiteit opgeven, maar leidt tot een een bundeling van krachten, met respect voor het pedagogisch project en de cultuur van iedere school.

Joeri Demey
Directeur-coördinator
E-mail: joeri.demey@sterkescholen.be

Leden

Chris Vandecasteele algemeen directeur chris.vandecasteele@sterkescholen.be
Nicolas Vanhaverbeke waarn. directeur BS De Groeiboom directeur@degroeiboom.be
Nancy Helsmoortel directeur BS Stene directeur@basisschoolstene.be
Sofie Kerckhove waarn. directeur BS Vogelzang directeur@govogelzang.be
Saar Trybou waarn. directeur Leefschool De Vlieger saar.trybou@leefschooldevlieger.be
Brenda Linskens directeur Europaschool directeur@europaschool.be
Gunther Vanmassenhove waarn. directeur BS De Zandlopertjes directeur@dezandlopertjes.be
Vera Verlinde directeur BS Arnoldus vera.verlinde@arnoldusschool.be
Kelly Dildick directeur BS De Klimop directeur@deklimop-gistel.be
Stijn Baillieu waarn. directeur BS De Lettertuin directeur@delettertuin-koekelare.be
Ann Hindryckx directeur MPIGO De Vloedlijn – De Zandkorrel directeur@devloedlijn.be
An Pottier directeur BS Hendrik Conscience an.pottier@conscienceschool.be
Muriël Julet directeur BS August Vermeylen muriel.julet@vermeylenschool.be
Cynthia Callebout directeur BS de morootjes info@demorootjes.be
Celine Week directeur BS Kroonlaan Oostende celine.week@kroonlaan.be
Sofie Hillemans waarn. directeur Freinetschool De Zonnebloem sofie.hillemans@zonnebloemoostende.be
Winny Boey directeur BS De Puzzel winny.boey@godepuzzel.be
Céline Berton directeur CLB GO! Oostende celine.berton@clbgo-oostende.be
Scholengemeenschap secundair onderwijs

Scholen behoren tot een een scholengemeenschap. Dit is een vorm van bijzondere en verregaande samenwerking waarbij de scholen een engagement aangaan voor zes schooljaren. De periode van het huidig engagement loopt tot 2020.

De toetreding tot een scholengemeenschap betekent niet dat de scholen hun eigen identiteit opgeven, maar leidt tot een een bundeling van krachten, met respect voor het pedagogisch project en de cultuur van iedere school.

Guy Ghysels
Coördinerend directeur
E-mail: directie@vesaliusinstituut.be

Leden

Chris Vandecasteele algemeen directeur chris.vandecasteele@sterkescholen.be
Céline Berton directeur CLB GO! Oostende celine.berton@clbgo-oostende.be
Davy De Decker directeur Atlas Atheneum directeur@atlas-atheneum.be
Dirk Degraeuwe directeur Vesaliusinstituut dirk.degraeuwe@vesaliusinstituut.be
Jan Denys directeur Maritiem Instituut ‘Mercator’ jan.denys.mercator@maritiemonderwijs.be
Bram De Wasch coördinator De Branding Oostende bram.de.wasch@busoaanzee.be
Barbara Himpens waarn. directeur Ensorinstituut info@ensorinstituut.be
Lodewijck Jonckheere coördinator De Studio Oostende lodewijck@destudio-oostende.be
Karoline Lansens waarn. directeur Da Vinci Atheneum karoline.lansens@davinci-atheneum.be
Jean Surmont directeur KA Pegasus Stene jean.surmont@pegasusoostende.be
Kristof Van Loock coördinator Autonome Middenschool Bredene kristof.vanloock@middenschoolbredene.be
Ann Van Riet waarn. directeur BuSO Ter Zee – De Zeeparel, De Branding Oostende ann@dezeeparel.org
Berlinda Willaert directeur KA1Centrum directeur@ka1centrumoostende.be