Bestuur

Inleiding

Stroom. is een bestuurlijke organisatie waarvan de opdracht (samenstelling, structuur en bevoegdheden) terug te vinden is in het Bijzonder Decreet van het Gemeenschapsonderwijs van 14 juni 1998.

De bestuurlijke organisatie situeert zich op het meso-niveau, met langs de ene zijde het GO! en op het micro-niveau de instellingen. We maken deel uit van het GO! , samen met 25 andere scholengroepen van Vlaanderen hét onderwijs van de Vlaamse gemeenschap

Stroom. maakt het bestuur en dienstverlening uit van 16 basischolen, 8 secundaire scholen, 2 scholen voor buitengewoon onderwijs, 2 centra deeltijds onderwijs, 2 internaten en 1 CLB.

Daarnaast telt onze scholengroep 2 scholengemeenschappen, 1 op het niveau basisonderwijs en 1 op het niveau secundair onderwijs.

De decretale opdracht van de scholengroep situeert zich op 4 vlakken:

 • Algemeen beleid
 • Pedagogisch beleid
 • Personeelsbeleid
 • Materieel en financieel beleid

Om dit te realiseren, wil de Stroom. een efficiënt, effectief bestuur en dienst zijn die ter beschikking staat van al haar instellingen. Effectief betekent dat wij de juiste opdrachten uitvoeren en onze kerntaken duidelijk zijn. Efficiënt betekent dat wij dit doen op de goede manier.

Bij het realiseren van onze missie stellen wij de kernwaarden van het Pedagogisch Project van GO! voorop zoals ze te vinden zijn op de website van het GO!

Het beleidsplan van Stroom. sterke scholen voor de periode 2023 – 2027 kan u hier lezen.

Algemene vergadering

Structuur
Per schoolraad zetelen 2 vertegenwoordigers in de Algemene vergadering, die wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur.
De ene vertegenwoordiger komt uit de geleding van de personeelsleden, de andere uit de geleding van de ouders of van de gecoöpteerden.

 

Werking
De Algemene vergadering is bevoegd om de jaarrekening en de begroting goed te keuren en om de aanstelling van de algemeen directeur door de Raad van Bestuur te bekrachtigen.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is bevoegd voor het algemeen, het materieel en het financieel beleid van de scholengroep en voor bepaalde aspecten van het pedagogisch beleid en van het personeelsbeleid.De Raad van Bestuur telt 9 leden:

 • 6 leden die verkozen worden door de leden van de schoolraden
 • 3 leden die, op voorstel van het college van directeurs, gecoöpteerd worden door de 6 rechtstreeks verkozen leden
De algemeen directeur woont de vergadering bij met raadgevende stem.

Rechtstreeks verkozen leden

 • Goes Frank – Voorzitter
 • Vanthournout Nadine – Ondervoorzitter
 • Blommaert Chris
 • Depuydt Kevin
 • Desmidt Marc
 • Van Loock Stijn

 

Gecoöpteerde leden

 • Dekeersgieter Serge
 • Deplae Wim
 • Vangeel Vicky

Met vragen kunt u terecht op het secretariaat via volgend telefoonnummer: 059 51 05 24

Algemeen Directeur

De algemeen directeur staat in voor het dagelijks beheer van de scholengroep en heeft beslissings- en managementbevoegdheid op het niveau van de scholengroep.
Deze mandaatfunctie wordt toegewezen aan een van de schooldirecteurs uit de scholengroep.

Chris Vandecasteele
Algemeen directeur
E-mailadres: chris.vandecasteele@sterkescholen.be
Telefoon: 059 51 05 24
GSM: 0497 48 36 47

College van Directeurs

De algemeen directeur is voorzitter van het college van directeurs. Hierin zetelen alle directeurs van de scholen en van centra voor volwassenonderwijs en leerlingenbegeleiding die deel uitmaken van de scholengroep. Allen hebben stemrecht.

Het college van directeurs doet het beleidsvoorbereidend en beleidsuitvoerend werk en is bevoegd voor het beheer van de administratieve loopbaan van het personeel dat tot de scholengroep behoort.

Directeur-coördinator basisonderwijs:

Joeri Demey

met als leden:

 • Waarn. dir. Ellen Six
 • Waarn. dir. Wesley Samyn
 • Waarn. dir. Sylvie Van Heddegem
 • Waarn. dir. Gilla Boudry
 • Dir. Brenda Linskens
 • Dir. Gunther Vanmassenhove
 • Dir. Vera Verlinde
 • Dir. Kelly Dildick
 • Waarn. dir. Stijn Baillieu
 • Waarn. dir. Tamara Van Casteren
 • Dir. An Pottier
 • Dir. Muriël Julet
 • Dir. Cynthia Callebout
 • Dir. Celine Week
 • Dir. Sofie Hillemans
 • Dir. Winny Boey
Coördinerend directeur secundair onderwijs:

Guy Ghysels

met als leden:

 • Dir. Berlinda Willaert
 • Waarn. dir. Pedra Everaert
 • Dir. Barbara Himpens
 • Dir. Jan Denys
 • Waarn. Dir. Gwen Van Den Bossche
 • Dir. Karoline Lansens
 • Dir. Dirk Degraeuwe
 • Waarn. dir. Evie Monteyne
 • Dir. Ann Van Riet
 • Waarn. dir. Bram De Wasch
Scholengemeenschap basisonderwijs

Scholen behoren tot een een scholengemeenschap. Dit is een vorm van bijzondere en verregaande samenwerking waarbij de scholen een engagement aangaan voor zes schooljaren. De periode van het huidig engagement loopt tot 2020.

De toetreding tot een scholengemeenschap betekent niet dat de scholen hun eigen identiteit opgeven, maar leidt tot een een bundeling van krachten, met respect voor het pedagogisch project en de cultuur van iedere school.

Joeri Demey
Directeur-coördinator
E-mail: joeri.demey@sterkescholen.be

Leden

Chris Vandecasteelealgemeen directeurchris.vandecasteele@sterkescholen.be
Ellen Sixwaarn. directeur BS De Groeiboomdirecteur@degroeiboom.be
Wesley Samynwaarn. directeur BS Stenedirecteur@basisschoolstene.be
Sylvie Van Heddegemwaarn. directeur BS Vogelzangdirecteur@govogelzang.be
Gilla Boudrywaarn. directeur Leefschool De Vliegerdirecteur@leefschooldevlieger.be
Brenda Linskensdirecteur BS Europadirecteur@europaschool.be
Gunther Vanmassenhovedirecteur BS De Zandlopertjesdirecteur@dezandlopertjes.be
Vera Verlindedirecteur BS Arnoldusdirecteur@arnoldusschool.be
Kelly Dildickdirecteur BS De Klimopdirecteur@deklimop-gistel.be
Tamara Van Casterenwaarn. directeur BS De Lettertuindirecteur@delettertuin-koekelare.be
Stijn Baillieuwaarn. directeur BuBaO De Vloedlijndirecteur@devloedlijn.be
An Pottierdirecteur BS Consciencedirecteur@conscienceschool.be
Muriël Juletdirecteur BS A. Vermeylendirecteur@vermeylenschool.be
Cynthia Calleboutdirecteur BS de Morootjesdirecteur@demorootjes.be
Celine Weekdirecteur BS Kroonlaandirecteur@kroonlaan.be
Sofie Hillemansdirecteur Freinetschool De Zonnebloemdirecteur@zonnebloemoostende.be
Winny Boeydirecteur Beweegschool De Puzzeldirecteur@godepuzzel.be
Scholengemeenschap secundair onderwijs

Scholen behoren tot een een scholengemeenschap. Dit is een vorm van bijzondere en verregaande samenwerking waarbij de scholen een engagement aangaan voor zes schooljaren. De periode van het huidig engagement loopt tot 2020.

De toetreding tot een scholengemeenschap betekent niet dat de scholen hun eigen identiteit opgeven, maar leidt tot een een bundeling van krachten, met respect voor het pedagogisch project en de cultuur van iedere school.

Guy Ghysels
Coördinerend directeur
E-mail: guy.ghysels@vesaliusinstituut.be

Leden

Chris Vandecasteelealgemeen directeurchris.vandecasteele@sterkescholen.be
Evie Monteynewaarn. directeur CLB GO! Oostendeevie.monteyne@clbgo-oostende.be
Gwen Van Den Bosschewaarn. directeur Atlas Atheneumdirecteur@atlas-atheneum.be
Dirk Degraeuwedirecteur Vesaliusinstituutdirk.degraeuwe@vesaliusinstituut.be
Jan Denysdirecteur Maritiem Instituut ‘Mercator’jan.denys@maritiemonderwijs.
Bram De Waschwaarn. directeur De Brandingbram.de.wasch@busoaanzee.be
Barbara Himpensdirecteur Ensorinstituutinfo@ensorinstituut.be
Steven Geerolfcoördinator De Studio Oostendesteven.geerolf@destudio-oostende.be
Karoline Lansensdirecteur Da Vinci Atheneumkaroline.lansens@davinci-atheneum.be
Pedra Everaertwaarn. directeur Athena campus Pegasuspedra.everaert@pegasusoostende.be
Kristof Van Loockcoördinator Autonome Middenschool Bredenekristof.vanloock@middenschoolbredene.be
Ann Van Rietdirecteur BuSO Ter Zee – De Zeeparelann.van.riet@busoaanzee.be
Berlinda Willaertdirecteur Athena campus Centrumdirecteur@ka1centrumoostende.be