Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen

De vertrouwenspersoon is beschikbaar in geval van relationeel leed op het werk (conflicten, pesterijen, …). Hij/zij informeert, luistert, adviseert en helpt de werknemers om een oplossing te vinden voor een problematische situatie.

Op verzoek kan hij/zij een verzoening tussen de verschillende partijen organiseren of een derde laten tussenkomen. De vertrouwenspersoon is bevoegd voor alle psychosociale risico’s op het werk, maar enkel voor het informele gedeelte.

Maar info omtrent psychosociale tussenkomsten zie onthaalbrochure.

 

U kan terecht bij volgende vertrouwenspersonen:

 

Inge Deneiremieke.silvertand@sterkescholen.be
Lise Deschoemakerlise.deschoemaker@sterkescholen.be
Mieke Silvertandmieke.silvertand@sterkescholen.be