Ensor2Work leert scholieren wat ondernemen is

In Oostende werd het Europees project Ensor2Work voorgesteld. De bedoeling is om jongeren vanop de schoolbanken reeds vertrouwd te maken met de knepen van het ondernemerschap. De stad Oostende en het Economisch Huis Oostende zijn belangrijke actoren en geldschieters. Partners uit West- en Oost-Vlaanderen, maar ook uit Frankrijk,  Nederland en zelfs het VK helpen het Europees project Ensor2Work mee van de grond.

Het Ensorinstituut Oostende en het Economisch Huis Oostende werken samen binnen Ensor2Work. Dat houdt in dat de leerlingen uit diverse studierichtingen samenwerken en vanaf nul een eigen onderneming starten. Het project kadert in het Europese SPEED-You-UP-project dat getrokken wordt door het Economisch Huis Oostende.

Leerlingen bundelen krachten
De leerlingen komen uit de tweede en derde graad van het Ensorinstituut. Via het project Ensor2Work zullen ze onder leiding van de projectcoördinator en vakleerkrachten hun ondernemerschapsvaardigheden versterken, met als einddoel een eigen onderneming vorm te geven. Zo ontwikkelden de leerlingen van Graphic Design een logo voor het project, richtten de leerlingen van Architect- en Interieurdesign het pand in, ontwierpen de leerlingen van Moderealisatie en Verkoop een etalage en zetten de leerlingen van Business Management gerichte communicatie- en marketingtechnieken in om verkoop te stimuleren.

Samen met lokale ondernemers
De leerlingen werken hiervoor samen met lokale ondernemers. Ze verkopen de stock of enkele artikelen van Oostendse handelszaken door middel van hun eigen onderneming, gelegen in het Jet Center. De leerlingen uit de verschillende richtingen werken op die manier samen aan een concreet project in het kader van hun opleiding.
“Het is een opportuniteit voor jongeren om ervaring op te doen en samen te werken met bestaande handelaars uit Oostende”, zegt Barbara Himpens van het Ensorinstituut. “Op die manier willen we hun ondernemerschapsvaardigheden aanscherpen en de leerlingen klasoverschrijdend laten samenwerken. De jongeren werken zelf het volledige project uit van A tot Z. Het feit dat het om een reële toepassing binnen hun studiegebied gaat, zorgt er dan ook voor dat de motivatie bij hen al meteen goed zit.”

SPEED-You-UP?
Het project Ensor2Work kadert in het SPEED-You-UP-project van het Economisch Huis Oostende. De algemene doelstelling van SPEED-You-UP is om het aantal vroegtijdige schoolverlaters en NEET’s te verminderen door hun motivatie en ondernemingsvaardigheden aan te scherpen. NEET’s zijn jongeren die niet aan het werk zijn of geen onderwijs of vorming volgen. Aan de hand van het project krijgen jongeren een concrete case waar ze zelf mee aan de slag kunnen.
13 projectpartners uit vier landen werken samen aan dit project. Naast het Economisch Huis Oostende zijn de andere projectpartners: de stad Amiens, Centre Social Salengro (Armentières) en Association de Centres Sociaux de Wattrelos uit Frankrijk, Jong Ondernemen en Stichting Pro Work uit Nederland, het onderwijscentrum van de stad Gent, clusterwelzijn Binnenstad, het OCMW Sint-Niklaas. Ook uit het VK komt er steun via Plymouth Marjon University, WSX Entreprise, Digital Peninsula Network en Devon Mind. De Arteveldehogeschool uit Gent coördineert het project.

Artikel verschenen op de website van Made-in.be