Fonds Danick Minne schenkt schoolbenodigdheden aan kansarme kinderen

Onder de noemer Project Marianne Aspeslagh schenkt het Fonds Danick Minne een groot pakket schoolbenodigdheden aan de basisscholen van de schoolgroep Stroom.

Het fonds zet zich actief in voor kansarme kinderen en zorgt daarbij voor essentiële middelen. “Door nu ook rechtstreeks met de scholengroep samen te werken krijgen we een nog beter inzicht op de directe noden”, zegt Danick Minne. “De scholen zorgen ervoor dat de deze materialen terechtkomen bij de meest kwetsbare kinderen.”

Artikel verschenen in Het Nieuwsblad