Iconische gevel van Koninklijk Atheneum krijgt opknapbeurt: “Na de renovatie willen we die verlichten”

De gevel van het Koninklijk Atheneum in de Rogierlaan staat in de stellingen voor een grondige renovatie. “We willen nadien de gevel verlichten en inhuldigen met een event”, luidt het.

Bij de eerste stadsuitbreiding na 1887 werden de vestingen gesloopt en kwamen er onder impuls van Leopold II uitbreidingen in westelijke richting. Aanvankelijk stond er een kerk op de site van het atheneum, maar die werd na tien jaar al gesloopt. De straat heette eerst de Boulevard de l’Ouest en later werd ze hernoemd naar Rogierlaan, naar de minister die de wet op het middelbaar onderwijs invoerde.
“De bouw van het atheneum (Spilliaertstraat en Rogierlaan) startte in 1898 en was twee jaar later klaar. Het gebouw aan de Rogierslaan was een kostschool/internaat, dat tot 1987 als dusdanig in gebruik was. Al vele jaren is in het gebouw leefschool De Vlieger gevestigd”, zegt architect Paul Jacobus, die de werken voor de scholengroep Stroom begeleidt en heel wat opzoekingswerk deed.
Maar er zijn problemen met het beschermde gebouw: de gevel is in slechte staat, bij storm vallen er brokstukken en af en toe springt een raam. “De situatie moest om veiligheidsredenen aangepakt worden. De werken kosten 1 miljoen euro, waarvan we 60 procent erfgoedsubsidie krijgen omdat het gebouw beschermd is”, zegt algemeen directeur Chris Vandecasteele.

Gevel met wereldbol

“Na het reiniging van de gevel tot eind dit jaar worden de slechte stenen en marmer vervangen. In het gebouw zijn trouwens stenen verwerkt van de Euvillesteengroeve van Leopold II. Hij zal dus zijn graantje hebben meegepikt. Nadien komt er nieuw schrijnwerk met dubbel glas. Het ontwerp benadert het origineel van 120 jaar geleden en daardoor kregen we toestemming van het Agentschap Erfgoed om ook het schrijnwerk te vervangen. Er is verder speciale aandacht voor de klokgevel met wereldbol en vensterbogen met drie bas-reliëfs in de top van de gevel die verwijzen naar de wetenschappen chemie, geografie en biologie”, zegt Paul.
De werken duren tot juni 2023. “De inhuldiging van deze iconische gevel vlakbij ‘t Peerd zouden we graag vieren met de stad. Nadien willen we de gevel ook verlichten, zodat de renovatie volledig tot haar recht komt”, zegt Vandecasteele.

Artikel verschenen in Het Nieuwsblad

Tags: