Sociale Dienst van het GO!

De Sociale Dienst van het GO!

De Sociale Dienst van het GO! is er voor alle personeelsleden (actief of gepensioneerd) en hun partner en personen ten laste. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet je wel minstens 6 maanden bij het GO! werken, gepensioneerden moeten minstens 6 maanden voorafgaand aan de pensionering in het GO! gewerkt hebben.

Er bestaan verschillende tussenkomsten:
1) Tussenkomst ongeacht het inkomen:
 renteloze lening
 overlijdensvergoeding voor contractuele personeelsleden
 voorschot op het salaris of pensioen

2) Tussenkomst in verhouding tot het inkomen:
 medische kosten
 sociale vakanties
 GWP

3) Premies
 geboorte- of adoptiepremie
 pensioenpremie

Alle nuttige info over wanneer je hiervoor in aanmerking komt en hoe je het moet aanvragen, kan je terug vinden in de infobrochure.
Je kan hiervoor ook terecht bij de Sociale Dienst zelf.